Pazarlama faaliyetleri ve size daha iyi bir deneyim sunmak için üçüncü taraf hizmetlerinden çerezler kullanıyoruz. Çerezleri nasıl kullandığımızı ve bunları nasıl kontrol edebileceğinizi 'Gizlilik Tercihleri' ni tıklayarak okuyun.


Gizlilik Tercihleri

Gizlilik Tercihleri

Herhangi bir web sitesini ziyaret ettiğinizde, ilgili web sitesi tarayıcınız aracılığıyla, genellikle tanımlama bilgileri biçiminde bilgi depolayabilir veya alabilir. Gizlilik hakkınıza saygı duyduğumuzdan, belirli hizmet türlerinde veri toplanmasına izin vermemeyi seçebilirsiniz. Ancak, bu hizmetlere izin vermemeniz deneyiminizi etkileyebilir.

 • Gizlilik Tercihleri
  Internative Yazılım A.Ş. olarak, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem vermekte; özel hayatın gizliliği başta olmak üzere, Anayasa ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin korunması ilkesine azami hassasiyet göstermekteyiz. Buna göre, 07.04.2016 tarihli Resmî Gazete ile yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında haiz olduğumuz aydınlatma yükümlülüğü uyarınca, aşağıda yer alan hususları bilgilerinize arz ederiz.
  GEREKLİDİR
 • İşlevsellik Çerezleri
  Bu tanımlama bilgileri, web sitemizde size daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak ve web sitemizi kullanırken yaptığınız seçimleri hatırlamak için kullanılır. Örneğin, dil tercihlerinizi veya oturum açma bilgilerinizi hatırlamak için işlevsellik tanımlama bilgilerini kullanabiliriz.
  GEREKLİDİR
 • Youtube (Google Inc. video platformu barındırma)
  Bu web sitesi, merkezi Gordon House, 4 Barrow Street, İrlanda adresinde bulunan Google Ireland Ltd. şirketlerinden birisi olan ve merkezi 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, ABD adresinde bulunan YouTube LLC şirketinin videolarını kullanır. Böylece, YouTube tarafından sunulan "Gelişmiş Veri Koruma Modu" seçeneğini kullanırız. Bir YouTube videosu vasıtasıyla sitelerimizden birini yükleyerek YouTube'dan içerikler yüklenir. YouTube hesabınıza giriş yaptıysanız, YouTube, gezinme bilgilerinizi diğer verilerle birleştirebilir. Youtube videolarının kullanımı, hizmetlerimizin anlaşılır bir şekilde sunulabilmesi amacına yöneliktir. YouTube gizlilik politikası uygulanır: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
 • Vimeo (Video platformu barındırma)
  Bu web sitesinde, Vimeo tedarikçisinin bileşenleri kullanılmaktadır. Vimeo, Vimeo LCC, 555 West 18th Street, NY, New York 10011, ABD adresinde yer alan firmanın bir hizmetidir. Böyle bir bileşene sahip bu web sitesini her ziyaret ettiğinizde, bu bileşen, Vimeo'dan bileşenin karşılık gelen bir temsilini indirmek için kullandığınız tarayıcıya neden olur. Siteyi ziyaret ettiğinizde ve Vimeo'ya giriş yaptığınızda, Vimeo, bileşen tarafından toplanan bilgiler aracılığıyla, hangi özel siteyi ziyaret ediyorsanız bu bilgiyi Vimeo ile kişisel hesabınıza atar. Örn. "Oynat" düğmesine tıklarsanız veya yorum bırakırsanız, bu bilgiler Vimeo'da kişisel kullanıcı hesabınıza iletilecek ve orada saklanacaktır. Ayrıca bu web sitesini ziyaret ettiğiniz bilgiler Vimeo'ya iletilir. Bu sizin olup olmadığınızdan bağımsız olarak gerçekleşir. Bu iletimi ve Vimeo aracılığıyla bu web sitesindeki davranışınızı ve verilerinizi saklamak istiyorsanız, siteyi ziyaret etmeden önce Vimeo'dan çıkmanız gerekir. Vimeo'nun gizlilik bildirimleri, özellikle Vimeo tarafından verilerin toplanması ve kullanılması için daha ayrıntılı bilgi sağlar: https://vimeo.com/privacy
 • Google Ads (Reklam Dağıtım Ağı)
  Bu web sitesi, onay vermeniz kaydıyla, kullanılan reklam ve tanıtım yöntemlerinin etkililiğini değerlendirme ve size tekrar ulaşabilme amaçları doğrultusunda Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”) isimli kuruluş tarafından sunulan bir hizmet olan “Google Ads“ isimli servisi kullanmaktadır. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, “Google Ads“ cihazınıza bir çerez yükler. Bu çerez aracılığıyla Google, reklamlarımızın erişimini analiz etmek ve erişim alanının ölçümünü görselleştirmek ve kişiselleştirilmiş reklamlar görüntülemek için web sitemizin kullanımı, web sitemizdeki etkileşimler ile reklam ve tanıtım yöntemleri, IP adresiniz, tarayıcı bilgileriniz, daha önce ziyaret ettiğiniz web siteleri ve erişim tarihi ve saati gibi cihazınız tarafından oluşturulan bilgileri işler. Bu bağlamda, farklı uç cihazların size ya da evinize ait olup olmadığı da belirlenebilmektedir. “Yeniden pazarlama“yöntemiyle beraber, web sitemizin kullanıcıları Google reklam ve tanıtım ağı içerisinde yer alan diğer web sitelerinde (örn. Google Arama ya da Youtube) yeniden tanınıp tespit edilebilir ve bu kişilerin ilgi alanlarına uygun hâle getirilmiş reklamlar sunulabilir. Web sitesi kullanımınıza ilişkin çerez tarafından üretilen bilgiler (IP adresiniz de dahil olmak üzere) Google’a iletilecek ve Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde saklanacaktır. Avrupa’daki yasalar bağlamında, ABD yeterli düzeyde veri korumayı garanti etmemektedir. Kitlesel izleme yasaları dolayısıyla devlet yetkilileri bu verilere erişebilir. Kişisel verileriniz bir defa paylaşıldığında, aynı düzeyde korumaya sahip olamayacaktır, bunun yanında verilere ilişkin haklarınızı kullanamayabilirsiniz. Internative Yazılım A.Ş web sitesinde çerezlere izin vererek, yukarıda açıklanan verilerin kullanılmasını ve daha önce tanımlanan çerçevede Google tarafından işlenmesini kabul etmiş olursunuz. Google hizmetlerinde gizlilik hakkında daha detaylı bilgi için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy
 • Sosyal Medya
  Web sayfalarımızda, çeşitli sosyal medya ağlarının çerezleri ve eklentileri gibi Sosyal Medya içerik yönetimi hizmetleri gömülü şekilde bulunmaktadır. Bağlantılı hizmetler, yalnızca onay vermeniz halinde, ilgili şirketler (“tedarikçiler”) tarafından sunulmaktadır. Bu hizmetlerin temel amacı içeriklerimizi görüntülemenizi ve arkadaşlarınızla ve ağlarınızla paylaşmanızı sağlamaktır. Tedarikçiler şunlardır: Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, ve AB içerisinde Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland ("Facebook") tarafından işletilmektedir. Facebook eklentileri ve görünümlerini gözden geçirmek için şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://developers.facebook.com/docs/­plugins Twitter, Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”) tarafından işletilmektedir. Twitter butonları ve görünümlerini gözden geçirmek için şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://dev.twitter.com/web/tweet-button Instagram, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland (“Instagram”) tarafından sağlanmaktadır. Instagram eklentileri ve görünümlerini gözden geçirmek için şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://developers.facebook.com/docs/instagram LinkedIn, LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, California 94085, USA, ve AB içerisinde LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (“LinkedIn”) tarafından sağlanmaktadır. LinkedIn eklentileri ve görünümlerini gözden geçirmek için şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://developer.linkedin.com/plugins#

Demystifying SaaS Products: What They Are and How They Benefit Your Business

Demystifying SaaS Products: What They Are and How They Benefit Your Business

In the digital landscape, Software-as-a-Service (SaaS) products have gained immense popularity, revolutionizing the way businesses operate. But what exactly are SaaS products and how can they benefit your business? In this article, we will demystify SaaS and explore the advantages it offers.

SaaS refers to cloud-based software applications that are accessed through the internet. Unlike traditional software that requires installation and maintenance, SaaS products are hosted and managed by the provider, eliminating the need for in-house IT infrastructure. This makes them cost-effective and incredibly convenient for businesses of all sizes.

One of the key benefits of SaaS products is their scalability. As your business grows, SaaS applications can effortlessly accommodate increased user demand and data storage needs. Additionally, SaaS products are regularly updated with the latest features and security patches, ensuring your business stays at the forefront of technology without any additional effort.

Moreover, SaaS offers flexibility and accessibility, enabling your team to collaborate seamlessly from anywhere in the world. This not only enhances productivity but also allows for remote work and streamlined communication.

By leveraging the power of SaaS products, your business can increase efficiency, reduce costs, and stay ahead of the competition. So, join us as we delve into the world of SaaS and unlock its potential for your business's success.

Understanding the benefits of SaaS products

SaaS refers to cloud-based software applications that are accessed through the internet. Unlike traditional software that requires installation and maintenance, SaaS products are hosted and managed by the provider, eliminating the need for in-house IT infrastructure. This makes them cost-effective and incredibly convenient for businesses of all sizes.

SaaS products offer numerous benefits for businesses. Firstly, they are highly scalable. As your business grows, SaaS applications can effortlessly accommodate increased user demand and data storage needs. This scalability ensures that your software can keep up with your business's expansion, without the need for additional investments in hardware or software upgrades.

Secondly, SaaS products are continuously updated with the latest features and security patches. This means that your business can stay at the forefront of technology without any additional effort. The provider takes care of all the updates and maintenance, ensuring that your software is always up to date and secure.

Additionally, SaaS offers flexibility and accessibility. With SaaS products, your team can collaborate seamlessly from anywhere in the world. This not only enhances productivity but also allows for remote work and streamlined communication. SaaS applications can be accessed through web browsers, eliminating the need for specific devices or operating systems. This accessibility enables your team to work on projects and access important data from any location, making it easier for businesses with remote or distributed teams.

Common misconceptions about SaaS products

Despite the numerous benefits of SaaS products, there are still some common misconceptions that need to be addressed. One misconception is that SaaS products are not as secure as traditional software. However, SaaS providers invest heavily in security measures to protect their customers' data. They employ encryption, authentication protocols, and regular security audits to ensure the safety of your business's information.

Another misconception is that SaaS products are not customizable. While it's true that SaaS products are typically designed to meet the needs of a wide range of businesses, many providers offer customization options. They understand that each business has unique requirements and offer the flexibility to tailor the software to your specific needs.

It is also a misconception that SaaS products are more expensive in the long run compared to traditional software. While there may be recurring subscription fees, the overall cost of ownership is often lower for SaaS products. With traditional software, you need to invest in hardware, software licenses, and IT resources for installation, maintenance, and upgrades. SaaS eliminates these costs, making it a cost-effective option for businesses.

Key features of SaaS products

SaaS products come with a range of features that can enhance your business operations. One key feature is scalability. As mentioned earlier, SaaS applications can easily accommodate the growth of your business, allowing you to add or remove users and increase data storage as needed. This scalability ensures that your software can adapt to your changing business needs without any disruptions.

Another important feature of SaaS products is automatic updates. With traditional software, you need to manually install updates and patches, which can be time-consuming and prone to human error. SaaS products, on the other hand, are automatically updated by the provider. This ensures that your software always has the latest features and security patches without any effort on your part.

Collaboration and integration capabilities are also key features of SaaS products. Many SaaS applications offer built-in collaboration tools that enable your team to work together seamlessly. Additionally, SaaS products often integrate with other software and platforms, allowing for streamlined workflows and data sharing.

How SaaS products can benefit your business

Now that we have explored the key features of SaaS products, let's delve deeper into how they can benefit your business. One of the biggest advantages of SaaS is the cost savings it offers. With SaaS, you eliminate the need for upfront investments in hardware and software licenses. Instead, you pay a monthly or annual subscription fee, which is often more affordable for businesses, particularly small and medium-sized enterprises.

SaaS also provides businesses with greater flexibility and agility. Traditional software installations can be time-consuming and require extensive IT resources. With SaaS, you can quickly deploy the software and start using it immediately. This agility allows businesses to respond faster to market changes and customer demands.

Furthermore, SaaS products enable businesses to access their software and data from anywhere in the world. This flexibility is especially valuable for businesses with remote or distributed teams. Your team members can collaborate on projects, access important data, and work on the go, increasing productivity and efficiency.

Another key benefit of SaaS is the ability to easily scale your software as your business grows. With traditional software, scaling can be a complex and expensive process. However, with SaaS, you can easily add or remove users and increase data storage as needed. This scalability ensures that your software can keep up with your business's growth without any disruptions.

Factors to consider when choosing a SaaS product

When choosing a SaaS product for your business, there are several factors to consider. Firstly, you need to assess your business's specific needs and requirements. Consider the features and functionalities that are essential for your business operations. Create a list of must-have features and use it as a guide when evaluating different SaaS options.

Another important factor to consider is the reputation and reliability of the SaaS provider. Look for providers with a proven track record of delivering high-quality and secure software. Read customer reviews and testimonials to get a better understanding of the provider's reputation.

Additionally, consider the level of support and customer service offered by the provider. Reliable technical support is crucial, especially when you encounter any issues or need assistance with the software. Look for providers that offer responsive customer support and have a dedicated support team.

Lastly, consider the pricing model of the SaaS product. Different providers offer different pricing structures, such as pay-per-user, pay-per-feature, or tiered pricing. Evaluate your budget and choose a pricing model that aligns with your financial goals and requirements.

Best practices for implementing and using SaaS products

To ensure a successful implementation and optimal usage of SaaS products, it is important to follow some best practices. Firstly, thoroughly evaluate the SaaS product and provider before making a decision. Take advantage of free trials or demos to test the software and assess its suitability for your business.

Next, create a clear implementation plan and communicate it to your team. Provide training and support to your employees to ensure they understand how to effectively use the software. This will help you maximize the benefits of the SaaS product and minimize any disruptions during the transition.

Regularly review and evaluate the performance of the SaaS product to identify any areas for improvement. Stay in touch with the provider and provide feedback on features, functionality, and support. This will help the provider enhance the software and provide a better experience for your business.

Popular SaaS products for different industries

There is a wide range of SaaS products available for different industries. Let's explore some popular SaaS products in various sectors:

1. Customer Relationship Management (CRM) - Salesforce, HubSpot, Zoho CRM

2. Productivity & Time Tracking - Worktivity

3. Project Management - Asana, Trello, Monday.com

4. Human Resources (HR) - BambooHR, Workday, Namely

5. Accounting and Finance - QuickBooks Online, Xero, FreshBooks

6. Marketing Automation - Mailchimp, Marketo, HubSpot Marketing Hub

7. Collaboration and Communication - Slack, Microsoft Teams, Google Workspace

8. Event Management - Holacon

These are just a few examples, and there are many more SaaS products available for different industry-specific needs. Research and identify the SaaS products that align with your business requirements and explore their features and benefits.

SaaS product pricing models

SaaS products typically offer different pricing models to cater to different business needs. The most common pricing models include:

1. Pay-per-user: This model charges a fee based on the number of users accessing the software. It is suitable for businesses with a fixed number of users who require access to the software.

2. Pay-per-feature: This model allows businesses to pay for specific features or modules of the software. It is beneficial for businesses that only require certain functionalities and want to avoid paying for unnecessary features.

3. Tiered pricing: In this model, the software is offered in different tiers or packages, each with a different set of features and pricing. It allows businesses to choose a package that best meets their needs and budget.

4. Freemium: Some SaaS products offer a freemium model, where a basic version of the software is available for free, and additional features or advanced functionality can be accessed through paid plans. This allows businesses to try out the software before committing to a paid plan.

When evaluating pricing models, consider your business's budget, scalability requirements, and the features you need. Choose a pricing model that offers the best value for your business.

Conclusion: Embracing the power of SaaS products for business success

In conclusion, SaaS products have revolutionized the way businesses operate, offering numerous benefits such as cost savings, scalability, flexibility, and accessibility. By leveraging the power of SaaS products, your business can increase efficiency, reduce costs, and stay ahead of the competition.

When choosing a SaaS product, consider your business's specific needs, evaluate the reputation and reliability of the provider, and assess the pricing model. Implement best practices to ensure a successful transition and optimal usage of the software.

Explore the wide range of SaaS products available for different industries and find the ones that align with your business requirements. Embrace the power of SaaS products and unlock their potential for your business's success.

So, why wait? Start exploring SaaS products today and take your business to new heights of productivity and growth.

Exploring the world of SaaS? Have a brilliant idea you'd like to discuss? Reach out to us today and let's bring it to life together! Contact us at support@internative.net 🚀

Bu gönderiyi paylaş: